Cerca en aquest bloc

26 de desembre de 2011

Els Bancs dels Aliments defensen el medi ambient: Nespresso també

Els Bancs dels Aliments defensen el Medi Ambient, evitant que els aliments consumibles,però no comercialitzables vagin a l'abocador, però també col·laborant en iniciatives  per la defensa del Medi ambient. 

El passat 1 de desembre es va presentar a Madrid el projecte pel que Nespresso  fa una donació de  50 tones d’arròs a  la Fundació del que se’n beneficiaran més d’un milió de persones.  No és una donació més, sinó un projecte que dóna una sortida al residu creixent de les càpsules fetes servir de la marca Nespresso.

El projecte, que s’emmarca dins el programa de sostenibilitat internacional ecolaboration de l’empresa, es concreta en la recuperació i la reutilització en forma de fertilitzant orgànic un cop és compostat, del marro del cafè que resta a les càpsules que retornen els clients. Per fer-ho possible, el projecte compta amb la col·laboració de les següents entitats: l’empresa de gestió de residus TRADEBE, la Federació Catalana de Cooperatives de Catalunya, la Cambra Arrossera del Montsià i la Federació Espanyola  dels Bancs dels Aliments.

La conversió del marro del cafè en fertilitzant orgànic d’alta qualitat s’assoleix mitjançant el procés de compostatge, que permet estabilitzar la matèria orgànica fresca per a esdevenir un fertilitzant orgànic d’alta qualitat. Duent a terme aquest procés s’aconsegueix que el que fins ara era un residu amb costos de tractament per a l’empresa, esdevingui un recurs per a d’altres empreses, com la Cambra Arrossera del Montsià que l’empra per produir un arròs d’alta qualitat.

Un altre benefici que genera aquest projecte deriva del propi cultiu. L’arròs és un cereal que es caracteritza perquè es cultiva en sòls inundats. Per això,  el trobem en zones humides d’alt valor ecològic on juga un paper fonamental en els cicles biològics d’aquestes zones, sustentant una abundant vegetació aquàtica i fauna invertebrada associada, primer esglaó de l'alimentació de tot el sistema. Per aquesta raó, convé que l’activitat agrícola sigui molt respectuosa amb el medi natural.

L’aliança de Nespresso amb tots els actors genera un fertilitzant orgànic d’alta qualitat que ajuda a millorar les característiques físiques i estructurals del sòl on serà aplicat,. Alhora, l’ús de fertilitzants orgànics en la producció de l’arròs, esdevé una solució molt beneficiosa ja que per agricultors i tècnics és ben conegda la relació positiva entre rendiment del cultiu i matèria orgànica del sòl de l'arrossar.

Si a més a més tenim present que l’empresa productora és la Cambra Arrossera del Montsià que du a terme la seva activitat al Parc del Delta de l’Ebre, la zona humida més important de Catalunya, té encara més rellevància i més impacte la proposta. A més, l’arròs produït no és qualsevol, és arròs del Delta de l’Ebre, reconegut amb el distintiu d’origen i qualitat europeu  DOP

Aquest projecte innovador i creatiu, dóna solucions a totes les parts i produeix efectes positius més enllà de la fita a assolir: donar aliment a famílies necessitades,  manteniment d’un sistema productiu sostenible i respectuós amb l’entorn, reducció de  costos i trobar solucions sostenibles que converteixen en recursos el que fins ara era considerat un residu, promovent productes de qualitat lligats al territori i destinant el producte final al Banc dels Aliments.
Felicitats Nespresso.
Laura Lorenzo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada